Malinak lay Labi

An Malinak lay Labi (o Malinak la'y labi o Malinac lay labi) usá nga kanta ha Pinanggasinan nga pamulong.

Mga larayIgliwat

Malinak la'y labi oras la'y mareen
Mapalpalna'y dagem katekep to'y linaew
Samit da'y kugip ko binangonan kon tampol
Lapu'd say limgas mo sikan sika'y amamayoen

Lalo la bilay no sika la'y nanengneng
Napunas lan amin so ermen ya akbibiten
No nanonotan ko la'y samit day ugalim
Ag ta ka nalingwanan angga'd kauyos na bilay

Mga sumpay ha gawasIgliwat