"Litik" (Iningles:Snap/Break) buka ; pitik ; bu-ung