"Labay" (Iningles:Past) (Pambansa:Noon) an umagi nga panahun

Labay (Iningles:Passing) (Pambansa:Dadaan) maagi

"Lábay" (Iningles:Stoning/Pass/The Past) (Pambansa:Pagbato/Pukol/Dumaan/Lumipas) (Sugbuhanon:xxxxxxx) (Minuslim:xxxxxxx) (Hiligaynun:xxxxxxxxx) STONING:pagitsa hin uska nga batu ; pagigu hin uska nga butang ; PASS: Agi ; The Past: an mga umagi nga memorya