Kupahpah o kupapah, usa na crustacean sa dagat ngan myembro san order Stomatopoda. Maabot 30 cm an kahilaba, pero yaon pa tagsayo na naabot sin 38 cm kahilaba.[1] An alukaha san kupapah an ulo ngan an upat na segments san thorax. Sayo ini na predator sa hababaw na marine habitat ngan kaurugan sa mga kupapah pirmi la naistada sa mga luho.[2]

Kupapah
mga kupapah na ginbabaligya sa merkado

Mga KasariganIgliwat

  1. James Gonser (February 14, 2003). "Large shrimp thriving in Ala Wai Canal muck". Honolulu Advertiser.
  2. Ross Piper (2007). Extraordinary Animals: An Encyclopedia of Curious and Unusual Animals. Greenwood Press. ISBN 0-313-33922-8.