Kinis, mga crustacean na myembro san decapod san infraorder Brachyura, na halapad na alukaha nga halipot na ukig na nakatago sa ilarum sa kanya thorax. May'ada ini magpadis na kagat, ngan nag'iringun ini sa masag, arikumo, gukoy, yakap, ngan kagang.

kinis; lalaki (sa bawbaw) ngan babaye (sa ilarum)