Usa ka syudad an Khammam ha Telangana, India.

Khammam Town.jpg