Kawayan (tanaman)

An kawayan (Iningles: bamboo) usa nga klase sin banwa. Daramo na klase an kawayan. An gikawayni, patong, bagakay, ug kabugawan pira la sa daramo na klase sin kawayan.

BambooKyoto.jpg

An ubod ha kawayan amo an gintatawag na dabong na usa na kilala na utanon sa kabisay'an.

GenusIgliwat

May ada lahos 10 na genera ngan maabot 1,450 species an kawayan. An patong an gidadagkui nga klase hin kawayan gamit ini pankatig ha baluto. An kabugawan dagko liwat nga klase ngan paborito na himuon mga bangko ug linkuran kay masarig. An bagakay naman an ginagamit pan'alad. An gikawayani an gamit ha parasaw.