"Ini" (Iningles:This) (Pambansa: Ito) kaput ; hirani ; ikaw na