"Hirayu" (Iningles:Far) (Pambansa:Malayo) (Cebuano:Layu) diri mu makikita, diri mu mahikakaput an. Daku an Distansiya ; baliktad hit hirani

"Kahiràyu" (Iningles:How Far) (Pambansa:Layo) pagsukul hit hirayu

"Kahiráyu" (Iningles:Very Far) (Pambansa:Napakalayo) (Cebuano:Pagkalayu-a) diri na makakaput an mu aku