"Himu" (Iningles:Work) (Pambansa:Gawa) pagpurma

"Nahímu" (Iningles:Create/Make) (Pambansa:Naporma/Gumagawa) pagpurma uska butang

"Nahìmu" (Iningles:Done/Made} (Pambansa:Nagawa) paabat

"Hinimu" (Iningles:A Work ; A Creation) (Pambansa:Nagawa) pagdagaw

"Himu-himu" (Iningles:A Creation/Work Not Sure) (Pambansa:Gawa-gawa) hinubya