1. AN ALEJANDRIA NGAN AN MAROL
An marol bukad nga pili
Bisan ko diri maanyag
Bisan diri parayawnon
Talagsaon mapatanyag;
Ha luyo han mga dahon aadto an pangalimyon
Kay bukad han kaagahon
Ngan lipay hinin panahon
An alejandria ha pungkay panhurak
Naparayaw kay limbaon
Kon sabagay madagmit mapurak
Lumalabay an kamatahum,
An marol painubsanon
Naturok ha kahudluman
Kay bukad han aton nayon
Minamahal ha panumduman;
Diri sangkap hin kahusay
Kay ubos ada hin palad
Kundi angay mayuyuon
An kamaanyag ha kalag
An alejandria kon namumukalkag
An kabaysay napaunop
Kundi ugaring tighatag hin sakit
Kay an lawas lukop hin tunok.

2. AN MAROL HAN LEYTE
Pagka mahamut an marol
Bukad han tuna
Kamakawiwili han kahamut niya;
Kundi labi na an marol nga leyteña
Bantug yumakan, bantog humiyon, bantug tumawa
An dit’ ha amon man nga marol
Maaram magyakan diri angol
Maaaram mamati diri bungol
Natahi, nakatin hin sipul.

3. IPIS HAN TUBA
Ipis han tuba, ipis han tuba
Bas’ an dila manhiglaba
Kon hikablasan, pagaantuson
Maruntoy an kalawasan.
Igpakalat ito nga tagay
Ngan mawaray gayud tumagay
Bisan liwat magkakahultok
Basta waray magpapanuntok.

4. LAWISWIS KAWAYAN
Nagtatanum ako lawiswis kawayan
Akon la kan pikoy palataylatayan
Bulahan ka pikoy han imo paghuni
Naghatag ha kalag hin ak’ kalipayan.
Murayaw hi pikoy, hi pikoy tikang panginaon
Nagpili hin sanga hinugdo, hinapon
Onina malupad, paglupad iya hiringyapon
Kundi pagka kulop mabalik guihapon.

5. LUBI-LUBI
Lubi-lubi, lubi, lubi lingkuranay
Ayaw gud pagsak-i
Kay hibubuay-yay
Ayaw gud pagsak-I, lubi-lubi
Kon naruruyag ka kumaon hin silot
Didto la nga didto la ha kan nanay
Nga didto la ha kan tatay
Nga didto la pakig-sabut

6. AN LUBI
An lubi maupay nga tanaman
An tuba ha dahon gui-guikan
Nasaklay han kawit
Ngan tumagay, ay ahay
Tuba gud la it maupay ko nga sangkay.

7. AGUIDAO
Aguidao-aguidao an bukaw
Naglupad-lupad an igbaw
Aguidao-aguidao an gitgit
Naglupad-lupad ha langit