Estelle Harris

Harris (2009)

Hi Estelle Nussbaum (April 4, 1928) in usa ka aktris nga Amerikano.