Delta (salog)

An delta usa nga aragian han salog, agsob matab-sabang nga tubig, pakadto ha danaw, dagat, kalawdan, estero o usa gihap ka tubig.

NileDelta-EO.JPG