Butanol (o butyl alcohol), an alkohol na may'ada opat-na-carbon ngan may formula na C4H9OH. May ada in opat na posible na isomeric structure.

n-butanol sec-butanol isobutanol tert-butanol

mga gamit Igliwat

Ginagamit ini na solvent, na intermediate sa chemical synthesis, ngan bilang sayo na fuel.