ʐ"Arug" (Iningles:20 to 36 years of age humans/Adult) (Pambansa:Tao) manu(lalaki) / mana(babayi) /

Ikasampulu:

Tikalagas na / tikaarug na (Iningles:Getting Old)

Pagkaarug (Adulthood) (Pagka-mama)